Nasza oferta

Profesjonalnie, rzetelnie, terminowo

Geodezyjna obsługa inwestycji
w obszarze budownictwa

- kolejowego

- drogowego

- kubaturowego

Pomiary sytuacyjno - wysokościowe

- mapy dla celów projektowych

- pomiary inwentaryzacyjne

- numeryczne modele ternu

Pomiary technikami GPS

- zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych

- pomiary przemieszczeń, osiadań oraz odkształceń

System Trimble GEDO CE

- pomiary geometrii torów

- obsługa maszyn torowych

- dokumentacja odbiorowa

Geodezja kolejowa

- mapy do celów projektowych

- projekty regulacji osi torów

- inwentaryzacja infrastruktury

- pomiary skrajni

- sporządzanie planów bocznic

Fotogrametria z systemem DJI Phantom 4 Rtk

- ortofotomapy

- numeryczne modele terenu

- pomiar objętości składowisk

- inspekcje obiektów

- modele 3d

- monitoring postępu prac

(c) 2021 LR